Super uzleme

Super Üzləmə

Xırdalan şəhərində yerləşən 600 m2 təsisimizdə soyuq üzləmə əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün müasir avadanlıqlar yerləşdirilmişdir.

Soyuq üzləmə əməliyyatı yararsız təkərlərin zərərsizləşdirilməsinin qarşısını alaraq ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

Proses zamani dünyanın qabaqcıl kauçuk istehsalçılarının məhsulları istifadə olunur.

Təkər alınmasına çəkilən xərclərə %60-ə qədər qənaət edirsiniz.


Super üzləmə