• Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans
 • Subhan Trans

Xoş gəlmişsiniz!

Nəqliyyat iqtisadiyyatın maddi bazasının vacib və zəruri elementlərindən biridir. O, ölkənin iqtisadi-təsərrüfat həyatında mühüm amil kimi əhəmiyyətli rol oynayır. İstehsal prosesi və normal mübadilə dövriyyəsi, habelə adamların müəyyən bir yerdən digər yerə daşınması məhz nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə təmin olunur.

Nəqliyyatın əsas işi və fəaliyyəti daşıma (nəqletmə) prosesini həyata keçirməkdən ibarətdir. Daşıma prosesi isə istehsal prosesinin yerinə yetirilməsinin vacib şərtidir. İstehsal olunmuş və hazırlanmış məhsullar daşınaraq istehlak yerlərinə (istehlakçılara) çatdırılır. Bununla istehsal prosesi başa çatır. Beləliklə, daşıma (nəqliyyat) fəaliyyəti istehsal prosesinin mübadilə (dövriyyə) prosesində davam etməsi deməkdir.


TəsisimizView SubhanTrans LLC in a larger map


Super üzləmə

Xırdalan şəhərində yerləşən 600 m2 təsisimizdə soyuq üzləmə əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün müasir avadanlıqlar yerləşdirilmişdir.

Soyuq üzləmə əməliyyatı yararsız təkərkərin zərərsizləşdirilməsinin qarşısını alaraq ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

Proses Zamani dünyanın qabaqcıl kauçuk istehsalçılarının məhsulları istifadə olunur.

Təkər alımına çəkilən xərclərə %60-ə qədər qənaət edirsiniz.

 

 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama
 • Lastik Kaplama